Istraživanje o kvaliteti življenja u tuzlanskoj regiji

Fondacija tuzlanske zajednice se zalaže za pozitivno dugoročno ulaganje svih građana u budućnost zajednice, kako bi se izgradio ambijent za ugodniji život u našem društvu. U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo u zajednicama i direktne kontakte sa građanima. Osim toga da bi pravilno usmjeravali naša ulagnja i ulaganja iz zajednice koja su nam povjerena moramo imati i stručno, kritičko znanje o njenom stanju, potrebama i perspektivama.

Upravo zbog toga, u 2012/13 smo pokrenuli istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane istraživanje uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju, koji pomažu u izboru statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u Tuzli. Dok s druge strane ispitivanje mišljenja i stavova javnosti daje lični pečat istraživanju, jer način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osjećaju je jednako važno kao i statistika. Analizom istraživanja stavova građana i statističkih podataka, istraživanje bi trebalo dati punu sliku o vitalnosti tuzlanskog kraja.

Svi sadržaji na ovoj web stranici su rezultati istraživanja iz 2012/13,  2015/16 i 2019. godine.

0 0

Donatori: