Metodologija

Vitalni znaci je metodologija koja omogućava periodično ispitivanje opšte vitalnosti zajednice, kroz praćenje stanja, potreba i prilika za djelovanje u oblastima koji utiču na kvalitet življenja građana.  Fondacija tuzlanske zajednice je provela istraživanje o kvaliteti življenja, koristeći licenciranu metodologiju “Vital Signs”, koju smo dobili od kanadskih “community” fondacija[i] prilagođenu potrebama mnogih.  Danas ovo istraživanje provode mnoge fondacije za lokalni razvoj ne samo u Kanadi, nego i u Velikoj Britaniji, Brazilu, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, te drugim zemljama. 

Koje smo područje obuhvatili?

Istraživanje smo proveli za području Tuzlanskog kantona.

 Stručna podrška iz zajednice

Za potrebe istraživanja, formirana je Ekspertna grupa lokalnih stručnjaka, koji su dali svoje stručne i kompetentne smjernice za izbor indikatora istraživanje stanja u oblastima istraživanja. Tokom procesa pisanja izvještaja, Ekspertna grupa je davala svoje komentare i sugestije u namjeri da prezentirani podaci budu istiniti i korisni javnosti. 

Podaci i indikatori

Podaci u izvještaju se prikupljaju:

 - Od relevantnih institucija koje prikupljaju podatke u zajednici

 - Iz drugih istraživanja koja su rađena u zajednici

 - Putem anketiranja građana, za one indikatore za koje se ne mogu dobiti podaci iz prva dva izvora

Prema tome, u izvještaju smo koristili samo zvanične podatke relevantnih izvora dobivenih putem direktnih kontakata ili objavljenih izvještaja i analiza.  Podatke dobivene direktnim anketiranjem građana smo samostalno analizirali uz stručnu podršku statističara.

Konsultacije s građanima

Pored zvaničnih, statističkih podataka, bitna komponenta istraživanja je i subjektivni osjećaj građana o vitalnosti zajednice. Građani su o stanju u zajednici konsultovani na više načina:

 - Putem ankete na slučajnom uzorku
 - Ispitivanje subjektivnog osjećaja vitalnosti naše zajednice putem on-line upitnika “Ocijeni vitalnost svoje zajednice” kojim su ispitanici svoju lokalnu zajednicu ocjenjivali prema sljedećim ocjenama:

  1.  - Dobro, trebamo biti uzor drugima
  2.  - Loše, potrebno je odmah reagovati
  3.  - Zadovoljavajuće, potrebno je održati ili poboljšati stanje

 - Građanskih foruma održanih u gradovima u kojim Fondacija tuzlanske zajednice djelu

0 0

Donatori: