STRUČNA PODRŠKA 2015/2016

Za potrebe istraživanja, formirana je Ekspertna grupa od 38 lokalnog stručnjaka, koji su dali svoje stručne i kompetentne smjernice za izbor indikatora u svih 12 oblasti istraživanja. Tokom procesa pisanja izvještaja, Ekspertna grupa je davala svoje komentare i sugestije u namjeri da prezentirani podaci budu istiniti i korisni javnosti. 

 

Ekspertnu grupu Vitalnih znaka 2015/2016 čine sljedeći članovi:

 

1. Abir Hadžić, načelnik odjeljenja za analitiku Ministarstvo unutrašnjih poslova TK
2. Amina Čeliković, koordinatorica – CERPOD
3. Asja Redžić, šef odjeljenja za promociju kulture, grada i pitanja mladih - Grad Tuzla
3.1. Kemal Kurević, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica – Grad Tuzla
3.2. Slobodanka Pranjić, Služba za boračko - invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak – Grad Tuzla
3.3. Milena Petković, Služba za boračko - invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak – Grad Tuzla
3.4. Frano Ilić, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline – Grad Tuzla
3.5. Nedim Kunosić, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline – Grad Tuzla
3.6. Ivka Marić, Služba za civilnu zaštitu – Grad Tuzla
3.7. Aner Čanović, Zavod za urbanizam – Grad Tuzla
3.8. Ademir Hadžić, Zavod za urbanizam – Grad Tuzla
4. Branka Rajner, direktorica – Biro za ljudska prava
5. Dželmina Huremović, stručna saradnica – Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK
6. Džemila Agić, direktorica – Centar za ekologiju i energiju
7. Dževad Bektašević, dipl ecc. - PD Konjuh, Tuzla
8. Dževad Bišćić, Općina Lukavac
9. Dževad Glinac, Konsultant za monitoring – CCI
10. Edina Malkić, izvršna direktorica – MIOS
11. Edis Bajić V.D director – BKC
11.1. Mirela Ibrahimović Mujanović umjetnički rukovodilac – BKC
12. Hariz Šarić, prof. dr. Univerzitet u Tuzli odjel za NIR/ Filozofski fakultet - Odsjek za Socijalni rad
13. Maida Mulić, direktorica - Zavod za javno zdravstvo TK
14. Aida Pašić, rukovodilac Centra za zdravstvenu statistiku, informatiku i kvalitet – Zavod za javno zdravstvo TK
15. Mima Dahić, koordinatorica – Vive Žene
16. Muhamed Jašarević, šef službe, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Općina Srebrenik
17. Nikola Čiča direktor – Pedagoški zavod TK
17.1. Denis Suljendić, stručni savjetnik za PM grupu predmeta – Pedagoški zavod TK
18. Sabina Sinanović Ćatibušić, izvršna direktorica – Agora centar
19. Said Čerkezović, mr. sc šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti – Općina Živinice
20. Samija Altumbabić, diplomirani socijalni radnik CMZ – JZNU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla
21.1 Elmedina Hadžić, glavna sestra porodične medicine – JZNU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla
21. Senad Muhamedbegović, director – JU Služba za zapošljavanje TK
23.1 Razija Majstorović ,dipl. pravnik, šefica odjeljenja – JU Služba za zapošljavanje TK
22. Sonja Brčinović, direktorica – JU Centar za socijalni rad Tuzla
22.1 Subhija Bajrić, diplomirana socijalna radnica - JU Centar za socijalni rad Tuzla
23. Suvad Zahirović, direktor – IC Lotos
24. Suada Selimović, stručna savjetnica - Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK
25. Suad Hasanović, mr. sci. prof. savjetnik načelnika – Općina Kalesija

0 0

Donatori: