Ljudi


Ljudski kapital obuhvata znanje, vještine i kompetencije utjelovljene u pojedinicima i zajednici, a predstavlja osnovni resurs za napredak i razvoj zajednice.

Mogućnost pojedinca da se uključi u sve aspekte života zajednice je od bitnog značaja za kvalitet življenja. Praćenje jaza između bogatih i siromašnih nam pokazuje kako rast i razvoj naše zajednice utiče na socijalno blagostanje građana.

Opšti zdravstveni status stanovništva je važan faktor u generalnoj vitalnosti i blagostanju zajednice, zbog čega je potrebno osigurati kontinuiranu informaciju o zdravstvenom stanju građana i preventivnim aktivnostima za njegovu zaštitu.

0 0

Donatori: